Advies en Rechtshulp Pagina … ………………………….  Meester Willem     Europa

 

  Europese samenwerking

 

 

 

 

 

  °     WEU

 

De west-europese unie WEU

In 1948 werd door de Benelux- landen,  Frankrijk en  Groot Brittannië een verdrag gesloten over economische, culturele en sociale samenwerking en de collectieve veiligheid. Het verdrag was feitelijk gericht tegen een nieuwe Duitse dreiging. In 1954 mislukte de oprichting van een Europese defensie gemeenschap. Het verdrag werd toen op 23 oktober in Brussel omgevormd naar een bondgenootschap tegen de dreiging van de Sovjet-Unie.
Het is nu is een samenwerkingsorganisatie voor defensie en veiligheid. Zij bestaat uit 28 landen met vier verschillende statuscategorieën: lidstaten, geassocieerde leden, waarnemers en geassocieerde partners. De WEU telt 10 leden (+6 geassocieerde leden, 5 waarnemende landen en 7 geassocieerde partners). Momenteel leeft het idee om de WEU te laten uitgroeien tot de militaire arm van de EU en de  Europese pijler binnen de Nato. De collectieve defensie, de oorspronkelijke bevoegdheid van de WEU, valt thans onder de bevoegdheid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Volgens de Europese Grondwet, die momenteel wordt geratificeerd, vormt de NAVO de grondslag en het tenuitvoerleggings- instrument van

de collectieve defensie van haar leden. Met de instelling van het verdrag van Amsterdam werd de WEU gekoppeld aan het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU

De functies van secretaris-generaal van de Raad, Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en (sinds 1999) secretaris-generaal van de WEU zijn gecombineerd . De voorzitterschappen van WEU en EU zijn gesynchroniseerd: een lidstaat is tegelijk voorzitter van beide organisaties.

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008