Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … ………………….  Meester Willem     Europa

 

   Europese samenwerking

 

 

    ô

OESO

 

De Oeso is niet meer een puur Europese

organisatie, maar is zo wel gestart en is

van belang voor de  Europese economieën, mede omdat landen in Europa,tot de rijkste in de wereldbehoren.

 De organisatie is gestart als

"Organisation for European Economy Co-operation

(OEEC)"om te helpenbij het verdelen van de Amerikaanse hulp voor de

wederopbouw van Europa na

de Tweede wereldoorlog.Later konden er ook niet Europese landen lid worden,

en in 1961 werd de organisatiehervormd naar de huidige OECD, de OESO.

 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Generaal Marshal, was de naamgever van het Marshall Plan, in het begin European Recovery Program genoemd. De bedoeling was financiële hulp bieden om zo het herstel van Europa te bevorderen. Marshall nodigde alle landen van Europa, waaronder dus ook de Sovjet-Unie en de Oost-Europese landen, uit om deel te nemen aan het plan. Dit was op zich opmerkelijk, aangezien de in 1947 geformuleerde Truman-doctrine duidelijk gericht geweest was tegen een "communistische dreiging" die uitging van de Sovjet-Unie en haar medestanders.


Na de Tweede Wereldoorlog dacht de Verenigde Staten, dat Europa onder andere door bilaterale leningen en hulp van het IMF en de door de Verenigde Staten gedomineerde UNRRA de naoorlogse hulp van het IMF de naoorlogse crisis snel te boven zou kunnen komen. In 1947 bleek echter, dat de situatie in Europa nog weinig vooruitgang vertoonde; de industrie- en landbouwproductie lag nog stil. De machines in de fabrieken waren aan vervanging of in ieder geval reparatie toe en er was een tekort aan arbeiders en grondstoffen. Inflatie zorgde tevens voor een dalende koopkracht onder de bevolking en de strenge winter van 1946-47 had een vergroting van het voedseltekort tot gevolg gehad.Ten eerste waren de Verenigde Staten bang, dat de communisten gebruik zouden kunnen maken van de steeds slechter wordende economische situatie in Europa om de macht verder naar zich toe te trekken binnen Europa . Het plannen van het opzetten van een Europees herstelprogramma werd door twee commissies geleid. Op basis van een tussentijds rapport van de SWNCC kwam ook de commissies tot de conclusie dat de Europeanen een gezamenlijk herstelprogramma op moesten stellen waar ieder lid deelverantwoording voor zou nemen. De Verenigde Staten moesten hulp verlenen bij het opstellen van het plan en ook financiële hulp geven om het plan uit te voeren Daarnaast wilde de VS met het Marshall Plan de afzetmarkt voor Amerikaanse producten vergroten; het was immers de bedoeling dat de producten die nodig waren voor het herstel op de Amerikaanse markt gekocht werden. In de herstelperiode zou de Amerikaanse markt op deze manier gestimuleerd worden.  President Truman verklaarde bij de presentatie van het Marshall Plan, dat herstel van Europa ook van essentieel belang was voor de Verenigde Staten. Op de conferentie in Parijs die in juli 1947 plaatsvond, werd uiteindelijk een plan opgesteld. De Sovjet-Unie (Stalin) zag af van deelname en zette een aantal Oost-Europese landen onder druk om niet mee te doen. De hulp duurde tot 1952 en bestond uit geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen voor een totaalwaarde van 12,4 miljard dollar vanuit de VS. 1,5 miljard daarvan kwam ten goede aan Duitsland dat totaal was verwoest., waardoor dit land een nieuwe mark kon invoeren en winkels weer van artikelen konden worden voorzien . Ook de andere landen die profiteerden kregen door de hulp kregen een belangrijke impuls voor de opbouw van de industrie. De hulp heeft in europa bijgedragen tot een versneld herstel. Uiteindelijk bleek echter ook dat de productie in in sommige landen ook op eigen kracht weer sneller op peil kwam dan gedacht. Door vernieuwde technieken, nieuwere machines en het overgaan van economieën van de landbouw naar de  industrie maakte men een flinke inhaalslag.
Dat de VS de hulp ook voor politieke doeleinden gebruikte bleek in 1950, toen de VS de oorlog in Korea begon. De VS deed een beroep om Nederland om ook troepen te leveren. Nederland weigerde, waarop de VS dreigden de hulp stop te zetten. Daarnaast werd er voor de hulp aan Frankrijk
enItaliëook  voorwaardenopgelegd.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (in het Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) is nu het samenwerkingsverband van 30 landen. De organisatie maakt analyses van de economische situatie van de landen en de aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen. Ook met betrekking tot de verhouding, economie -milieu -energie.

De lidstaten van de OESO zijn overwegend de welvarende landen; de wereldbank beschrijft in 2003, 24 van haar leden als lidstaten met een hoog inkomen.

 

 

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008