Image6  Advies en Rechtshulp Pagina . Meester Willem Europa

 

Start

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Flag_of_Europe.svg/100px-Flag_of_Europe.svg.png

Europese samenwerking

 

Sinds de tweede wereldoorlog is er een toenemende samenwerking ontstaan tussen de Europese landen. Deze samenwerking heeft er zelfs voor gezorgd, dat landen een deel van hun eigen soevereiniteit, dat is hun bevoegdheid zelf beslissingen over de eigen staat te nemen, hebben over gedragen aan dit samenwerkingsverband, de E.U. Daarnaast zijn er ook nog andere samenwerkingsorganen, zoals de Raad van Europa en de OVSE en de WEU. De samenwerking binnen deze laatste instellingen laat de soevereiniteit van de deelnemende staten feitelijk in tact.

 

 

Zie verder:

 

Europese unie en EG

 

Raad van Europa

 

Oeso

 

Weu

 

EVA en EER

 

image6Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008