Advies en Rechtshulp Pagina Ö ÖÖÖÖÖÖÖÖ.ÖÖÖ..††† Geld .

Start

 

†††††††††††††††††

 

 

GELD

Gebruik van geld is voor velen niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Met de algemene invoer van het geld werd de wereld flink op zijn kop gezet. Het zorgde er voor, dat het noorden van Europa, ongeveer 500 tot 600 honderd jaar geleden een enorme stap voorwaarts maakte en er de basis gelegd werd tot de huidige vrije samenleving. Het bracht grote veranderingen teweeg in de machtsverhoudingen in de toenmalige samenleving. De aanwezigheid van kapitaal in de vorm van geld ging gelijk op met de ontwikkeling van het individu en het veroorzaakte zo een revolutie in het economisch en geestelijk leven. Geld werd het middel waarmee alles in de maatschappij ten opzichte van elkaar wordt gewogen.

In de oude wereld kende men een ruilstelsel. Men ruilde goederen tegen dieren of graan of bijvoorbeeld zout. Tegenwoordig verkoopt en koopt men iets met geld.
Geld heeft een aantal functies.
1. Het is een zelfstandig ruilmiddel, we noemen het betaalmiddel.
2. Het is rekeneenheid, een brood kost bij voor bijvoorbeeld 2 euro.
3. Het geeft de mogelijkheid uitgaven te spreiden en te sparen, bewaren voor later, dat is met koeien, vis of meel lastig.
4. Het is handzaam, dit maakt een snelle geldstroom mogelijk.

Men onderscheidt chartaal (tastbaar contant) en giraal geld. Slechts een gering deel van de financiŽle transacties gaat tegenwoordig nog met contact geld, bij het overgrote deel van de betalingen komt er echter helemaal geen geld meer op tafel. Contant geld wordt nu nog gebruikt voor de kleine uitgaven, fooien, anonieme aankopen en diensten. Geld verplaatst zich tegenwoordig via giro-overschrijving en steeds meer via thuisbankieren en internet betalingen. De pinpas en de creditcard zijn daarnaast algemeen goed geworden. De chipper / chipknip kan men zien als een tussen vorm, de elektronische portemonnee.

Veel verbintenissen tussen mensen en of instellingen zijn tegenwoordig terug te voeren op geld en veel conflicten zijn in geld uit te drukken. Om geld te verkrijgen zullen wij vaak diensten moeten uitvoeren voor anderen, zoals arbeid verrichten voor een baas, zelfstandig als fietsenmaker, of als chirurg. Sommigen onder ons zijn reeds bij de geboorte gezegend met voldoende kapitaal. Geld is ook weer handig om diensten te verkrijgen van anderen, een reparatie van uw fiets, medische zorg, of iets prettigs als een optreden en een dvd.

Geld is heden te dage zeer belangrijk in het leven van alle dag. Meestal benutten wij ons geld op heel rationele wijze voor de zaken die wij voor het gewone dagelijkse leven nodig hebben. We vallen er snel over als we voor een dagelijks levensmiddel enige eurocenten meer dienen te betalen. Bij grote aankopen gaan wij echter soms heel irrationeel te werk, voor een bepaalde auto, die wij objectief gezien niet nodig hebben, zijn wij bereid om diep in de buidel te tasten en veel meer geld uit te leggen, dan verstandig is.

Indien wij door onze diensten niet voldoende geld kunnen bij elkaar kunnen krijgen, kunnen dit geld lenen bij een ander of een financiŽle instelling. Doorgaans moeten wij hiervoor weer een groter bedrag terug betalen, het originele bedrag plus rente. Heel lastig is het als dan blijkt, dat wij dit geld niet hebben. De bank vraagt dan vaak nog meer rente, of neemt de met het geleende geld verkregen aankoop van u af. Nog vervelender kan het worden als de persoon of instelling van dubieus allooi is.
Inleiding Verstandig Met Geld Omgaan.
Het blijft een open deur intrappen, maar het wordt door iedereen steeds weer heel gemakkelijk vergeten! Anderen zijn op ons geld uit en wij dienen ons steeds af te vragen of we ons geld goed besteden. BeÔnvloeding&Reclame&Criminelen maken ons onvoorzichtig met onze uitgaven. U hoeft hier geen schuldgevoel over te hebben het gebeurt iedereen, de Meester Willem's, grote zakenmensen, bekende Nederlanders. We letten allemaal soms niet goed op, of zijn goedgelovig. Wat kunt u doen om te voorkomen, dat u teveel geld uit geeft., of dat het u wordt ontfutseld
Regel.1Absolute hoofdregel! Vraag u altijd af : Heb ik dit product nou echt nodig!
Regel.x Kan het wachten: slaap er een nacht extra over, morgen denkt u er wellicht anders over.
Regel.y Er zijn heel veel eeuwige aanbiedingen! Laat u niet onder druk zetten met; 'morgen is deze kans voorbij!'
Regel.z Informeer u goed, vraag anderen naar ervaringen, kijk op internet; lees en luister. Geloof niet alles!
We neigen er soms naar zaken te kopen, die later niet nodig blijken te hebben. Vooral als wij haast hebben en even iets moeten kopen, of op een leuke aankoop zien liggen, kijken we op eens minder kritisch naar de prijs. We laten ons snel beÔnvloeden door de media en datgene wat wij bij anderen zien. Bedrijven en gewiekste criminelen maken hier gebruik van. Bedenk dat alles zijn prijs heeft. Met producten die te goedkoop zijn, is iets mis, of er kan sprake zijn van misleiding, of het is gestolen goed. Voor niets gaat de zon op!

Hoe voorkomt u dus, dat u ongemerkt te veel geld uitgeeft.? Over dit onderwerp zijn vele rubrieken vol geschreven en het antwoord ligt ook voor de hand. Houdt uw uitgaven bij, schrijf uw dagelijkse bestedingen gewoon op. Bewaar de bonnetjes van de pin-automaat. Zo vergeet u niet waar uw geld aan op gaat.. Maak een lijst van al uw maandelijkse kosten , dit geeft u een overzicht van die uitgaven waar u steeds opnieuw weer voor komt te staan. Neem uw uitgaven periodiek door. Mogelijk zijn er tijdschriften en abonnementen, die u kunt opzeggen. Heeft u die camera verzekering nog wel nodig? Open een tweede bank of spaarrekening en maak een berekening van het gemiddelde bedrag, dat u maandelijks uitgeeft en zet dit bedrag apart op deze rekening. U spaart zo voor uw vaste uitgaven. Hetzelfde kunt u ook doen voor alle uitgaven met betrekking tot uw kinderen, zoals studiekosten. U kunt een rekening op naam van uw kind openen, met bijvoorbeeld de restrictie, dat u zelf (voorlopig) het beheer heeft.

Het verstandig om gaan met geld, is vooral een zaak van goede financiŽle planning. Denk bij het aanschaffen van iets altijd aan de bijkomende lasten. Als u een auto koopt, dan krijgt u naast de aanschaf ook te maken met benzine, onderhoud, de verzekering. Bedenk bovendien,: dat de meeste dingen uiteindelijk stuk gaan. 'Zorg op tijd voor geld voor een nieuwe wasmachine'

Aandelen
Aandelen zijn waardepapieren, die een aandeel vertegenwoordigen, dat men (vaak op papier) in een bedrijf kan hebben. Doorgaans gaat het om aandelen in een naamloze vennootschap. Deze ondernemingen geven, om aan geld voor activiteiten te komen, aandelen uit. Met een aandeel neemt men deel in het vermogen van de onderneming. Veel aandelen zijn verhandelbaar. Aan het bezit van aandelen zit risico, naast het feit, dat aandelen in prijs kunnen, zakken, bent u bij de liquidatie van het bedrijf, de laatste die meedeelt in de opbrengst van de onderneming. Als aandeelhouder deelt u mee in de winst. De winst wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Dividend wordt belast met dividendbelasting . Soms wordt de winst uitgekeerd in extra aandelen. Men noemt dit stockdividend. Aandelen worden meestal verhandeld via een commissionair of bank, deze zorgt ook voor het bewaren

Veel particulieren en instellingen hebben aandelen in hun bezit om kapitaal veilig te stellen, of doormiddel van transacties, na een waarde stijging het kapitaal te vermeerderen. Hoewel in de jaren tachtig en begin negentiger jaren sommigen zeggen goede beleggingsresultaten te hebben geboekt, kan worden gesteld, dat handel met aandelen voor een particuliere belegger, niet geringe risico's met zich mee brengt. Vaak kan de particuliere belegger de
markt niet goed overzien. Hij werkt met een relatief klein kapitaal, waardoor er vaak onvoldoende spreiding in de portefeuille aanwezig is. Doordat de particulier vaak handelt met geld dat hij in een later stadium nodig kan hebben voor uitgaven en hij het daar door niet over langere tijd kan missen, kan hij of zij lage koersen, die langere tijd bestaan, niet bolwerken. Juist particulieren zullen bij een neergaande trend in de beurskoersen, gaan
verkopen en leiden dan vaak verliezen. Aandelen hebben als beleggingsvorm over langere periode een goed rendement. Als u zich met aandelen bezig wil houden, zorg dan, dat u zich goed oriŽnteert. Wordt eventueel lid van een beleggingsclub. Indien u niet beschikt over geld, dat u over een langere tijd kunt missen, of mag verliezen, kunt u aandelen beter mijden.. Koop geen aandelen met geleend geld.
Zie ook
Aandelenlease
Beleggingsfonds

 

 Aandelenlease
Aandelenlease is een constructie waarbij men geld leent om een groot pakket aandelen te kopen. Verschillende financiŽle instellingen hebben zich in de afgelopen jaren met dit product beziggehouden. De kern van de constructie, is dat het voor een particulier aantrekkelijk is om middels geleend geld een groter pakket aandelen in eens te kopen. Hierdoor zijn de verwervingskosten lager. Men leent dit geld bij de instelling en betaald dit af.Het werd gepresenteerd als een spaarvorm voor aandelen. Men koopt aandelen op afbetaling, de aandelen zijn op het moment van afbetalen meer waard. Bij een vorm waarbij men tevens de rente van de belasting kon aftrekken kan men er alleen maar bij winnen. Helaas bleek voor velen de praktijk anders, de gekochte aandelen bleken in waarde gezakt, het spaargeld van velen was weg. Er lopen momenteel een aantal procedures, waarin men wil aantonen, dat de instellingen dit financiŽle product te rooskleurig hebben voorgesteld.
Zie ook
www.commissiegeschillenaandelenlease.nl
www.leaseleed.nl
www.consumentenbond.nl/acties/649728/?ticket=nietlid&view=iframe
www.consumententv.nl 
Bank 
Een bank is een instelling die geld beheert van particulieren en bedrijven. Men stort geld, of laat dit storten op een rekening waar van af men kan betalen. De bank vraagt voor deze dienst een vergoeding. Daar staat tegenover, dat de bank een vergoeding in vorm van rente geeft indien er langere tijd een som van een bepaalde grote op de rekening staat. Vaak heeft men voor dit laatste een aparte rekening, de spaarrekening. Deze geeft een hogere rente dan een gewone rekening. Een bank verzamelt vele 'kleine' sommen geld, om dit om te zetten in een groter bedrag, dat men dan weer kan uitlenen. De lening, hypotheek of krediet! De bank krijgt voor deze dienst weer rente. Voorheen onderscheidde men allerlei soorten banken; zoals handelsbanken, spaarbanken, hypotheekbanken. Banken geven zich echter steeds meer op elkaars terrein. Banken houden zich daarnaast ook bezig met effecten en steeds meer met verzekeringen.

Nederlandse Bank.
Er zijn in Nederland vele banken actief. Al deze banken staan onder toezicht van De Nederlandse Bank.. De Nederlandse Bank heeft een aantal specifieke taken.
nHet bepalen en uitvoeren van het gemeenschappelijke monetaire beleid van de landen van de Euro.
nBevordering van de werking van het betalingsverkeer.
nToezicht op alle financiŽle instellingen en de financiŽle sector
Verder regelt zij de distributie van bankbiljetten in Nederland en draagt zij zorg voor de uitgifte en verspreiding van bankbiljetten in het stelsel van de Europese centrale banken, ESCB. Daarnaast is zij een advies orgaan aan de regering. Bij een aantal van haar bestuurstaken geldt de bank als een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan, met een eigen verantwoordelijkheid De DNB maakt onderdeel uit van het stelsel van Europese banken. Alle munten vallen onder de minister van financiŽn. De munten worden vervaardigd bij de Nederlandse Munt.
Zie ook  www.dnb.nl

Garantieregeling.
Alle Nederlandse banken hanteren een garantieregeling waarvan de uitvoering is ondergebracht bij de Nederlandse bank. Deze regeling garandeert een uitkering aan iedere particulier, indien een bank failliet gaat. Deze garantie is momenteel 20.000 euro. Twee personen met een en/of rekening krijgen volgens deze regeling maximaal 40.000 euro.

Macht/invloed
Banken vertegenwoordigen een belangrijke economische factor in de huidige maatschappij. Doordat banken geldstromen beheersen, beslissen over kredieten en de geldkraan van bedrijven en instellingen kunnen dichtdraaien, kunnen zij veel invloed uit oefenen op het maatschappelijk leven. Reeds in de late middeleeuwen hadden banken bijvoorbeeld invloed op het verloop van oorlogen. Invloed hoeft natuurlijk niet per definitie negatief te worden uitgelegd.

Beleggingsfonds
Voor veel particulieren is de effectenwereld niet goed te overzien, Men heeft te weinig tijd om de markt te volgen en bovendien heeft men vaak te weinig kapitaal beschikbaar om het aandelen bezit te spreiden, om de risico's te beperken. Een beleggingsfonds kan dan een optie zijn. Een fonds vergaart geld voor de aankoop van effecten en belegt en beheert dit met een grotere spreiding dan een particulier kan doen. Met een fonds loopt u minder risico, maar is het rendement wat kleiner. Er zijn tal van beleggingsfondsen, met wisselend rendement en risico. Bij het deelnemen in een beleggingsfonds is men altijd een vast klein deel van de inleg kwijt aan kosten, hetzelfde geldt voor het te gelde maken van de inleg. Een aantal fondsen probeert nu deze toeslagen en afslagen te minimaliseren, waardoor de waarde van de belegging transparanter wordt.

Belspelletjes op TV
Dit soort spelletjes op de televisie vragen enige oplettendheid. Vindt u het niet opmerkelijk, dat het vaak erg lang duurt voor dat er een winnaar is, terwijl u al overduidelijk het goede antwoord weet! De producent hecht er belang aan, zoveel mogelijk mensen te laten bellen en deze zo lang mogelijk aan de lijn te houden. Voor de commerciŽle omroepen is het een belangrijke inkomsten bron, waarmee bovendien de stille uren op de televisie kunnen worden gevuld. Er zijn diverse mogelijkheden te bedenken om de beltijd te rekken, o.a. een carrousel waarbij men tussentijds vragen dient te beantwoorden, waarbij men bij een onjuist antwoord uit de carrousel wordt gegooid en men opnieuw dient te bellen. Naar verwachting gaan deze spelletjes onder de Wet Kansspelen vallen en komen er vergunningen met regels om te voorkomen, dat mensen soms aanzienlijke bedragen worden ontfutseld.
Gouden tip >>> Gewoon Niet Aan Mee Doen!

  BTW
De btw (belasting toegevoegde waarde) is een vorm van belasting die wordt geheven op ieder produkt, dat overgaat naar een nieuwe producent, dan wel handelaar en consument. De btw die steeds boven op de basisprijs van het (originele) produkt komt, is voor de handelaar/producent vatbaar voor teruggave. Teruggave aan de consument: particulieren kunnen in sommige gevallen de betaalde btw terug ontvangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor niet ingezetenen van de EU, maar ook voor ingezetenen van de EU in bepaalde landen buiten de EU. Doorgaans vindt deze refund plaats d.m.v. een speciaal bedrijf.


Chipper en Chipknip.
De chipper of chipknip is een digitale portemonnee. Via een oplaadstation wordt er geld van een rekening op de chipkaart gezet. De chipkaart werkt zonder een pincode bij het betalen. Er hoeft geen telefonisch contact te worden gelegd met de computer van de banken, waardoor het een goedkoper systeem is,dan de pinpas. Men haalt bij het betalen de chipkaart door een betaalautomaat, er verschijnt een bedrag en men drukt op ĎJAí voor akkoord. De betaling wordt van uw tegoed afgeboekt. Nadeel is, dat iedereen, die over uw chipkaart beschikt deze kan gebruiken om te betalen.
Alleen het saldo dat op de kaart kan verloren gaan. De bank kan niet worden aangesproken op dit verlies van het saldo. Er is alleen een pincode voor het laden. Fraude bij het opladen is dus wel mogelijk indien een ander de pincode verkrijgt. Hoeveel er op deze wijze wordt gefraudeerd is niet bekend.Indien het probleem bij de bank ligt, is de bank instelling aanspreekbaar. Denk aan de privacy bij betalen met de chipknip, u betaalt niet anoniem. Aanvankelijk waren er twee systemen de chipper en de chipknip. Tegenwoordig kennen wij alleen nog de chipknip voor alle banken gezamenlijk.
www.chipknip.nl


Creditcard
De creditcard raakt ook in Nederland steeds verder ingeburgerd. Vooral in het buitenland bewijst een creditcard haar nut, bij betalingen in winkels in andere valuta. Een voordeel voor velen is, dat de creditcard maatschappij u een krediet toekent. U hoeft het geld dus nog niet eens te hebben. U koopt iets en krijgt enige tijd later een overzicht van uw Ďkredietí. U dient een vast deel van het bedrag te betalen en kunt er voor kiezen om de rest direct te voldoen of in termijnen. Voor het afbetalen betaalt u een rente over uw schuld bij de maatschappij. Een risico is, dat u grote schulden opbouwt, indien u uw financiŽle discipline niet in de hand heeft. Een bijkomend voordeel, is echter, onder andere, dat de met de creditcard aangeschafte artikelen zijn
verzekerd.

De creditcard is helaas gevoelig voor fraude. Bij vermissing is het belangrijk dit direct aan de maatschappij te melden, zodat de kaart kan worden geblokkeerd. Let altijd goed op de voorwaarden die uw bank of de creditcard maatschappij stelt. Deze kunnen verschillen,. met name Visa heeft de ongunstigste condities bij verlies en diefstal. U dient binnen 24 uur van de verdwijning aangifte gedaan, anders is de schade tot de melding voor uw
rekening. Sommige maatschappijen zoals Eurocard en betrachten enige soepelheid in dien u kunt aantonen dat, het verlies van de pincode u niet te verwijten valt. Bijvoorbeeld als u in her geval van dwang bij een roofoverval, de kaart heeft af moeten staan. In het algemeen zal het niet makkelijk zijn dit aan te tonen. Zorg er voor, dat u steeds de het juiste nummer van uw creditcardmaatschappij bij u draagt voor het geval, dat u uw kaart kwijt raakt. Een ander probleem naast verlies en diefstal is de georganiseerde creditcardfraude.

Fraude via uw brievenbus.
Geregeld duiken er weer berichten op van bendes die naar post in uw brievenbus hengelen. Men probeert in het bezit te komen van een salarisstrook en van een giro of bank afschrift. Met de gegevens van beide probeert men (op goed geluk) een creditcard, dan wel een kaart voor een partner aan te vragen. Eventueel zorgt men ervoor, dat de bankbescheiden voortaan naar een ander adres worden gestuurd. Als men in het bezit weet te komen van uw handtekening, kan het helemaal niet meer stuk voor deze criminelen. Met de verkregen creditcard plundert men uw rekening. Let dus goed op uw brievenbus. Leeg deze zeer regelmatig, ook in het weekeinde, denk om uw vakanties.


Een andere manier van fraude gaat via het internet.
Men zend u een e'mail of een brief waarin u gevraagd wordt uw gegevens online te controleren. Via een pagina die sprekend lijkt op de pagina van banken of creditmaatschappijen, wordt u gevraagd uw gegevens in te voeren. Met de verkregen informatie wordt geld van uw rekening geboekt. Geef nooit op deze wijze uw gegevens. Wees ook heel voorzichtig met poststukken en telefoongespreken waarin men u vraagt codes en bankgegevens te verstrekken.

Het gebruik van een creditcard op zich is veilig, het is de wijze waarop men er mee omgaat, die de zwakke schakel is. Geef dus nooit uw gegevens.
Leen u kaart nooit uit aan familie leden, dit voorkomt misverstanden of erger. Wees alert op vreemde situaties, apparaten die niet goed werken, betalen met mobiele kastjes e.d. Wees voorzichtig met betalingen aan onbekende bedrijven.
Zie ook
Meester Willem rubrieken: Internet en Pinpas
www.ecp.nl onder dossier
www.thuiswinkel.org

www.consumentenweb.nl

 Curatele register.
Via het internet kunnen wij nazien of iemand onder curatele staat. Hierdoor lopen verkopers van grotere zaken, zoals vooral auto's, minder risico. Via een centrale database op de rechtspraak pagina kan men het curatelenregister nazien. Onder curatele staan geestelijk gehandicapten, drank en gokverslaafden, mensen die het beheer over de eigen portemonnee hebben verloren. Dit hoeft nu niet meer door een vertragende schriftelijk aanvraag. Om de privacy te bewaren, dient men wel een combinatie van geboortedatum en de naam in te voeren. De gegevens staan tot twee jaar na het opheffen van de curatele in het register. In Nederland staan (2004) 44.000 meerderjarigen onder curatele. >>> www.rechtspraak.nl

 Euro
De Euro is in de praktijk voor ons het meest directe bewijs van het ontstaan van een Europa. We hadden al een economische unie, en nu betalen vele Europeanen ook nog eens met hetzelfde geld. De invoering van de euro houdt velen van ons nog steeds bezig. Zijn de prijzen van producten nu wel of niet gestegen? Het blijft een vraag die blijkbaar moeilijk te beantwoorden is en door de meeste politici ontkennend wordt beantwoord. Probleem is vooral, dat hier realiteit en psychologie door elkaar lopen.
Allereerst zijn wij onze prijsankers kwijt. We lijken geen anker meer te hebben waaraan we prijzen eiken. Dit schept allereerst verwarring. Bovendien rekenen wij volgens het Nibud veelal nog om in guldens waardoor wij fouten maken bij het bepalen van de juiste prijs en daardoor meer uitgeven. Daarnaast zijn wij door het psychologisch kleinere verschil in de prijs in euro's, sneller geneigd een duurder product of variant te kopen. Toch lijkt van een ligt verhogend effect, vooral in het jaar na de invoering wel sprake. De Nederlandse Bank schat dit effect op 0,4% tot 0,6%. Prijsstijgingen lijken zich met name te doen gelden in bepaalde sectoren zoals de horeca en bij bepaalde dagelijkse inkopen, waar soms sprake lijkt te zijn van een stijging van 40% over de laatste drie jaar . Het zijn ook vooral de kleinere aankopen (contant aangekocht) die duurder lijken. De grote aankopen dalen in prijs.
Ook de prijzenoorlog tussen de supermarkten lijken de prijzen momenteel weer wat te laten dalen. Dit alles klinkt natuurlijk mooi, maar onder tussen voelen de meeste van ons die euro wel. Of de belofte van ex president van de ECB (Europese Centrale Bank), Duizenberg nog uitkomt? Hij beloofde, dat de prijzen uiteindelijk zouden zakken, we werden er allemaal beter op! Er zijn momenteel helaas geen grote onderzoeken waaruit glashard blijkt, wat de invoering van de euro, nu echt met de prijzen in Nederland heeft gedaan.
Europese Munt Unie

FinanciŽle dienstverlening.
In 2005 treedt waarschijnlijk, na enige malen te zijn uitgesteld, de wet financiŽle dienstverlening in werking. Deze wet gaat eisen stellen aan de producten en de presentatie van die producten van geldinstellingen, banken en verzekeringsbedrijven. De wet beoogt de consument te beschermen voor ondoorzichtige aanbiedingen van deze instellingen. Sinds juli 2002 geld reeds de financiŽle bijsluiter, die uitleg dient te geven over complexe financiŽle producten. De wet moet onder andere bevorderen, dat de producten voor de gebruiker duidelijker vergelijkbaar zijn en informatie niet versluierd wordt weergegeven. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar zijn, wat de echte rente die men betaalt voor een lening.
Zie; www.afm.nl

Geldpagina's
Op het internet treft men pagina's aan over geld; leningen ,hypotheken e.d. Realiseer u, dat veel van deze pagina's niet objectief en onafhankelijk zijn. Deze pagina's zijn veelal door en van financiŽle instellingen. Veel pagina's zijn gewoon bedoeld om financiŽle producten aan de man te brengen.

 Goede doelen
Wij Nederlanders zijn een volk van gulle gevers. Wij kunnen onze bijdrage aan vele fondsen kwijt en de begaanheid met al het foute in deze wereld is heel erg mooi. Weggeven is ook een prachtig gevoel om je rijk te voelen in deze wereld vol armoede. Er wordt dan ook vaak geappelleerd aan onzerelatieve rijkdom. Ook Meester Willem heeft zijn hart op de goede plek. Echter het geven aan goede doelen moet wel een mooie zaak blijven. U hoeft zich niet schuldig te voelen als u het (eens) niet kunt missen. Let er bovendien op, dat u uw bijdrage geeft aan een echt fonds. Er zijn ook instellingen die ogen als een goed doel, maar in feite bedrijven zijn. Die lijken een goed doel, maar in feite zijn het bedrijven, die u op deze wijze bedotten. Vertrouwt u het niet, onderzoek dan eerst de aard van de instelling.. Zo opereert er bijvoorbeeld een Amerikaans 'fonds' in Nederland voor de behandeling van kanker.Navraag binnen de kring van verwante stichtingen, leert, dat niemand hard op durft te zeggen, dat het oplichters zijn, maar voorzichtigheid is gewenst.

Er zijn fondsen met en zonder keurmerk. De fondsen met het keurmerk geven een grotere garantie, dat uw gift goed besteed wordt. Toch zegt dit niet alles!. De agressieve wijze waarop de grote fondsen heden ten dage te werk gaan is opvallend. De werving van sommige fondsen, het aanhoudend toezenden van acceptgiro's, het verstrekken van rekeningoverzichten,. met daarbij een afrekening van de nog verschuldigde donaties en bijdragen is rond uit intimiderend.. De 'goede doelen branche' is de laatste jaren een hele bedrijfstak geworden met eigen haar belangen, met forse salarissen voor directeuren en banen voor medewerkers en onderzoekers.
Vraag u gerust af of stichtingen en fondsen beantwoorden aan uw criteria. Als een goed doel u meerdere acceptgiro's per jaar stuurt, mag u het best bij eťn donatie per jaar houden. U kunt een lijstje bijhouden van uw bijdragen. U geeft dan niet meer dan u zich kunt veroorloven. Meester Willem wil de fondsen absoluut niet in een kwaad daglicht stellen, maar wees kritisch. Men loopt haar doel soms wel voorbij. Met klachten over de erkende fondsen, kunt u terecht bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Een probleem is echter, dat de gehele sector van erkende fondsen zichzelf reguleert.Het CBF is in feite een belangenorganisatie van de gezamenlijke fondsen. Slagers, die hun eigen gehakt keuren. De overheid houdt hier geen toezicht.

Naast de fondsen met het CBF keurmerk, zijn er naast de niet erkende 'bona-fide' fondsen, ook fondsen die meeliften op de naamsbekendheid van grotere fondsen. Indien u geld wil geven aan de bestrijding van Aids, kanker, diabetes, zeehondjes wil redden, ga zo maar door, vergewis u er dan van, dat u uw geld overmaakt aan het fonds, dat u voor ogen had. en niet van een 'look a like'.

Let bij het doneren van gelden op bij het vermeende belasting voordeel. Er wordt al snel de indruk gewekt, dat de belasting mee betaald aan uw gift. Echter het gros van de gewone gevers haalt de drempel die de belastingdienst stelt niet. Minimaal 1% van het inkomen, maximaal 10%. Bovendien stelt de belasting regels met betrekking tot het doel.. Informeer bij de belasting of een consulent, of neem contact op met het fonds. Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook terecht bij notarissen. In het bijzonder bij kwesties van nalatenschappen en erfenis.

De fondsen werving is big business, er gaat veel geld in om. OriŽnteer u heel goed. Ook hier openbaren zich mensen en instellingen met nog al vage bedoelingen. De sector is bovendien weinig overzichtelijk. Kijkt men bijvoorbeeld op het internet dan struikelt men over de goede doelen, objectieve,kritische informatie is er nauwelijks te zien.
www.cbf.nl
De pagina van de erkende fondsen.
www.geefwijzer.nl Pagina voor goede doelen, helaas, voor als nog weinig kritisch!

 Internet
Het internet heeft in de laatste tien jaar voor sommigen een aantal veranderingen in het dagelijks leven te weeg gebracht. We hebben tegenwoordig
van achter een computer toegang tot een schat van informatie, waarvoor wij voorheen dikke boeken moesten raadplegen of waar men uitsluitend via archieven bij kon komen. We kunnen onder andere eenvoudig 'productinformatie' opvragen en zelf'online' bestellen en kopen. Een prachtige en prettige ontwikkeling. Indien men, zoals dat in het hele leven steeds opgaat, een beetje oplet, kan men zonder veel brokken te maken met een gerusthart van deze mogelijkheden gebruikmaken .Maar bedenk, dat niet alle pagina's en rubrieken objectief zijn, veelal wil men, tegen betaling, iets aan u kwijt. Dat is geen kwalijke zaak, zolang dit maar duidelijk blijkt. Daarnaast zijn er , zoals overal, ook op internet criminelen actief.

Het kopen via internet is nog in ontwikkeling en in Nederland vinden anno 2008 een kwart miljoen mensen kopen via het internet niet betrouwbaar. Bedrijven proberen de risico's te elimineren. Het overgrote deel van de bedrijven, vooral de grotere en de bekende is bonafide, hoewel er uiteraard altijd iets kan misgaan.
Deze bedrijven hebben hier ook een gedragscode en geschillenregeling voor. Door deze bedrijven zult u dus niet in de problemen komen.
Maar wel bijvoorbeeld door malafide bedrijven, die via een internet pagina producten verkopen en dan via een internet betaling, of acceptgiro geld incasseren, en daarna niet bereikbaar zijn. Men probeert een flink aantal betalingen binnen te halen en na verloop van tijd is het bedrijf verdwenen.
Ga dus niet zomaar met elk bedrijf in zee. Let bijvoorbeeld op een keurmerk, zoals de 'thuiswinkelwaarborg'. Controleer het bestaan van het keurmerk. Er wordt door consumenten soms geklaagd over spullen die niet zijn ontvangen en transacties die niet zijn gedaan. Er is geen echte duidelijkheid wat er mis gaat. Soms worden er bijvoorbeeld bestellingen gedaan door familie leden met toegang tot uw creditcard. Geef uw kaart en uw kaart nummer dus niet uit handen, dit voorkomt veel misverstanden. Dat er betaald is blijkt doorgaans gemakkelijk uit afschriften, als er niet getekend is voor ontvangst van een artikel, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat het echt is geleverd. Ook ondernemers klagen regelmatig over benadeling door hun rekeninghouders, via een onterechte 'charge back'. Tekenen voor ontvangst is dus voor beide partijen van belang. Aan een veilig systeem voor betalen wordt nog steeds gewerkt. Het veiligst is tot nu toe de acceptgiro. Men werkt aan een digitale variant met een digitale handtekening en een geheim klanten nummer. Bovendien denkt men aan een chipknip voor het internet.

Helaas schieten een flink aantal bedrijven tekort met alle verplichte informatie op hun pagina's. Men is u verplicht te melden , dat u 7 dagen de tijd heeft om bestellingen terug te zenden of bestellingen te annuleren. Daarnaast staan er bij veel pagina's geen adres of, telefoonnummer. E'mails worden vaak niet beantwoord of men krijgt alleen een standaardtekst. Volgens de Europese richtlijn elektronische handel mag dit soort informatie niet ergens diep worden weggestopt. De ware naam van de site eigenaar is vaak bij 20% niet eens te vinden. Indien deze informatie niet wordt vermeld, wordt de retour-termijn automatisch met drie maanden verlengt. Dit geld echter weer niet voor bederfelijke waar zoals bloemen e.d. en ook niet voor muziek.

Helaas nemen veel bedrijven het ook niet zo nauw met uw privacy, allerhande informatie en persoonsgegevens komen in handen van derden. Fraude is eveneens een probleem op internet. Vul niet uw kaartgegevens in op vermeende pagina's van banken en creditcardmaatschappijen en reageer ook niet op e'mails met dergelijke vragen. Dat wist u al, maar toch!
Zie ook
PinPas en Credit-card
www.ecp.nl
www.thuiswinkel.org

Lenen
Om aan geld te komen wordt er vaak geld geleend bij financiŽle instellingen zoals de bank of kredietmaatschappijen.
Dit lenen gaat vaak erg gemakkelijk en de kredietverstrekkers in de bladen en op TV beloven ons gunstige en goedkope mogelijkheden. We zijn net gek als we nog wachten met onze badkamer en als we ervoor gaan sparen zijn wij een dief van eigen portemonnee. De belasting betaalt tenslotte onze lening! De keus lijkt enorm, het is ook een behoorlijke markt. Maar let op! Een groot aantal bedrijfjes is echter in beperkte handen. Offertes bij op het oog verschillende bedrijven, komen op het bureau van een en dezelfde beoordelaar. Bent u bij bedrijf A afgewezen, dat doet bedrijf C dit ook, het is gewoon eťn organisatie onder meerdere namen. Verkijk u bovendien niet de aanbiedingen. Men toont u altijd een rekenvoorbeeldvoorbeeld van de meest optimale lening, gecorrigeerd met een belastingvoordeel voor het hoogste tarief van 52%. Vaak wordt geen afsluitprovisie in het voorbeeld verwerkt.

Er bestaan verschillende kredietvormen.

Het aflopend krediet.
Hierbij betaalt u in een aantal termijnen uw schuld af, de lening zal in beginsel van zelf worden beŽindigd. De rente staat voor de gehele duur vast. Voorbeelden zijn Persoonlijke lening, de autofinanciering, vormen van leasing. Meestal dienen deze voor de aanschaf van een auto, keuken of badkamer.
Het doorlopend krediet.
Dit schept een limiet tot maximumbedrag waarover men geld kan opnemen. Dit is handig als men steeds opnieuw over een geldbedrag wil beschikken. De prikkel om bij herhaling het krediet aan te spreken is soms laag. De rente is variabel, er is geen vaste looptijd. De lening stopt niet als alles is afgelost. Zelf opzeggen! De creditcard en de mogelijkheid om rood te staan bij uw bank vallen hier ook onder, Net zoals klantenkaarten en het postorderkrediet. Het zijn dure kredietvormen.

Er zijn bedrijven die adverteren met hele lage maandbedragen. Dit kan komen doordat men voor een bepaalde periode, inderdaad een lage rente betaalt, maar daarna kan deze rente flink gaan stijgen. Een andere mogelijkheid is een constructie waarbij men slechts de rente betaalt, maar de eigenlijke lening niet kleiner wordt. Soms is dit in de vorm van een spaarkrediet met een kapitaal of beleggingsverzekering.

Waar moet u op letten:
***Renteverloop, de duur en de variatie in de tijd
***Kunt u vervroegd aflossen en is dit boetevrij?
***Wat gebeurt er met uw geld indien u vervroegd aflost?
***Zijn er leeftijdscategorieŽn?
***Bij een lening met een beleggingsverzekering loopt u extra risico met betrekking tot het eindkapitaal.
***Is er bij de Ďverzekeringsvariant een risico verzekering, die een eindbedrag garandeert bij overlijden.
***Rente van de lening is niet aftrekbaar van de belasting. Uw eventuele (verhoogde) hypothecaire lening wel.
***Rente over een lening voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eerste woning is wel aftrekbaar
***Let op de levensduur van het artikel waarvoor u de lening sluit, anders betaalt u straks voor een auto die bij de sloper staat
***Maakt u gebruik van een lening voor de aankoop van een artikel, wacht dan met de aankoop hiervan tot de lening is toegekend
***Lees de voorwaarden steeds aandachtig door.
Registratie.
Alle bij banken en andere geldverstrekkers aangegane vormen van leningen worden centraal geregistreerd!
Dit gebeurt in een registerbij het centraal bureau krediet registratie BKR in Tiel. 

PIN-PAS

Met de bekende pinpas kunnen betalingen worden verricht en kan geld, pinnen, worden opgenomen uit geldautomaten in het binnen en het buitenland. De meeste betalingen en opnames van geld leveren geen problemen op. Helaas blijken er, ondank allerlei maatregelen van banken, nog mensen het slachtoffer te worden van fraude met passen en geldautomaten. Criminelen voorzien geldautomaten soms van voorzetkappen, met een camera gericht op de nummerdisplay. Klanten toetsen hun pincode in en de code valt in handen van deze bandieten. Een voorziening die de pas vasthoudt, bezorgt hen vervolgens de pas. Variaties met het afleiden d.m.v. hulpvaardige handlangers zijn mogelijk. De camera zit vaak in een folderhouder die slim is opgehangen naast het toetsenbordje. De andere variant van fraude is het kopiŽren van pasgegevens in bijvoorbeeld benzinestations. Bij een betaling blijkt de betaling dan niet te hebben gepakt, men wordt dan verzocht de pas een tweede maal door de gleuf te halen de code in te toetsen.

Honderden Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer van Ďskimmersí, criminelen die bankrekeningen plunderen met gekopieerde pinpassen. Banken beveiligen tegenwoordig hun automaten extra en bij dreigende fraude blokkeren ze de passen. Het gemiddelde bedrag dat is afgeschreven is anno 2004 is Ä 2164. De Postbank heeft onlangs haar automaten aangepast om het aflezen van de code te bemoeilijken. De afhandeling van deze fraude laat volgens gedupeerden te wensen over, blijkt uit een onderzoek van de consumentenbond. Schadeclaims na pin-pas-fraude worden in grote meerderheid door banken afgewezen. Van de gedupeerde consumenten krijgt 78% een afwijzing met als reden dat zij onzorgvuldig met hun pas of pincode zijn omgegaan. Dit blijkt uit de resultaten van het Meldpunt Pinpasfraude waar binnen drie dagen ruim vijfhonderd consumenten hun ervaringen met pinpasfraude hebben gemeld. In 78% van de gevallen is de schadeclaim door de bank afgewezen; de klacht wordt gemiddeld binnen vier maanden behandeld en maar 5% van de gedupeerde consumenten was tevreden over de afhandeling door de bank.

Een groot probleem is de zeer zware bewijslast voor de gedupeerde, banken leggen de schuld doorgaans bij de rekeninghouder. Bewijs maar eens, dat het niet aan jou ligt. Om het leed voor slachtoffers te verzachten heeft de Consumentenbond een aantal aanbevelingen opgesteld voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een er van is de oproep aan banken om een schadefonds in het leven te roepen voor gedupeerden van deze vorm van fraude. Uit dit fonds zou een tegemoetkoming moeten worden gedaan van 50% van de geleden schade, met een maximum van Ä 1000. Verder beveelt de Consumentenbond aan om de limiet voor opnames aan de geldautomaat standaard voor alle consumenten op Ä 500 per dag te stellen. Consumenten die een hogere limiet willen, moeten dat zelf aangeven. Ook stelt de bond dat de afhandeling van de klacht binnen twee maanden moet zijn gedaan. Wat kunt u doen om fraude te voorkomen.
*Volg de instructies van uw bank, kijk evt. op de website van uw bank.
***Bewaar uw pas op een veilige plek, stop hem weg voor u verder gaat
***Geef nooit zomaar uw pas af in de winkel of benzinestation en houdt uw pas goed in de gaten.
***Vraag altijd het bonnetje van de pin-pas-betaling.
***Wantrouw personen die u willen helpen bij uw betalingen.
***Gebruik geen automaat op vreemde en stille plaatsen.
***Inspecteer de geldautomaat die u gaat gebruiken.
***Loop nooit weg bij de automaat, als u pas vastzit.
***Wantrouw personen die u willen helpen bij uw betalingen.
***Bel eventueel de politie.
***Laat u pas bij twijfel direct blokkeren
***Draag altijd het meldnummer voor het blokkeren bij u
***Volg de instructies van uw bank, kijk evt. op de website
***bewaar uw pas op een veilige plek, stop hem weg voor u verder gaat
Neem in geval van (grote) schade contact op met een rechtskundig adviseur.
www.pasblokkeren.nl
www.pinpasfraude.nl
www.consumentenbond.nl

 Postorderbedrijven
Postorderbedrijven kennen een grote populariteit. Het is erg prettig om van uit een lekkere stoel een gids door te bladeren met allemaal uitdagende aankopen. Alleen al het kijken veroorzaakt al een lust om bepaalde produkten aan te schaffen.. Je hoeft er het huis niet vooruit, het kan per telefoon, internet of door het opsturen van een bestelbon en alles wordt bij je thuis bezorgd. De oorsprong van dit fenomeen is dat, vooral in de VS,. het voor mensen in afgelegen gebieden eenvoudig was om per gids spullen te kopen. Een groot bijkomend voordeel is, dat men op termijn, dan wel in termijnen betaald. Een product lijkt hierdoor minder te kosten. Voor een product van bijvoorbeeld 1000 euro, betaald in twaalf termijnen van 90 euro, zit een rentebedrag verborgen van 80 euro. Op leuke aanbiedingen die men op deze wijze koopt zit zo al gauw een voor het postorder een leuke rente, die wel oploopt tot 20 procent op jaarbasis. U was bij een bank goedkoper uitgeweest. Indien men reeds een regeling heeft bij een postorder bedrijf is vaak de drempel om op deze manier nog meer bij het bedrijf te gaan kopen erg laag. De bedrijven werken hier aan mee, door steeds een overzicht te verstrekken van de kredietruimte. Een aanmerkelijk deel van mensen met schulden hebben deze vaak opgebouwd bij postorderbedrijven.

Overlijden.
Het overlijden van een dierbare gaat vaak gepaard met het nodige leed. Naast het directe leed van het overlijden, zit er nog een financiŽle kant aan het overlijden. Bij het afwikkelen van een aantal financiŽle zaken wordt men soms bijgestaan door iemand van een uitvaart organisatie. Zoals bij veel onderwerpen in deze rubriek, valt er over de uitvaartbranche wat op te merken. Net zo als in iedere andere branche geeft het hier bedrijven en personen, die uit zijn op meer inkomen dan men zich volgens de normale spelregels kan verschaffen. Ook hier dient men weer alert op onnodige kosten en rekeningen.

De verzekering.
Voor veel mensen is de begrafenis / overlijdensverzekering een veel gevolgde methode om nabestaanden niet op te zadelen met de kosten van een overlijden. De verzekering is op te delen in een aantal vormen.
1. Men betaalt een premie tot een bepaalde einddatum.
Bij de einddatum heeft men een bepaald kapitaal opgebouwd voor een begrafenis of crematie. Bij een eerder overlijden keert de verzekering uit. De dekking kan hierbij waardevast zijn en ook eventueel geÔndexeerd.
2.Er is geen einddatum.
De verzekering loopt door tot het overlijden van de verzekerde.
3 Op basis van een levensverzekering.
De verzekering keert bij de einddatum een bedrag uit. Bij eerder overlijden keert de verzekering een vast bedrag uit. Het bedrag bij de einddatum kan afhankelijk zijn van het winstresultaat van de verzekeringsmaatschappij.

Daarnaast onderscheidt men nog vormen waarbij alleen geld wordt uitgekeerd en de vorm waarbij de begrafenis of crematie wordt verzorgt door de organisatie. Veel al is er sprake van de laatste vorm. Bij deze laatste vorm kan sprake zijn van een uitvaartorganisatie, die de verzekering heeft ondergebracht in een apart verzekeringsbedrijf. Constructies zijn vaak voor de deelnemer niet helder, deze denkt vaak met eŤn organisatie van doen te hebben.

Bij deze verzekeringen, ontstaan er gemakkelijk problemen met betrekking tot het verhogen van het verzekerde bedrag en de premie hiervoor. Er zijn bij Meester Willem gevallen bekend van verzekerden met een gedegen geÔndexeerde waardevaste verzekering, die door de tussenpersoon werden benadert voor het oversluiten van de verzekering, naar een duurdere en slechtere verzekering, om de afsluitprovisie steeds weer opnieuw te kunnen incasseren. De onoverzichtelijkheid van de materie voor de gemiddeld, niet ingewijde particulier is hier debet aan. Ook hier geldt, dat u zich eerst goed dient te oriŽnteren, wat zijn uw wensen en hoe zit uw verzekering in elkaar. (schrijft de bijzonderheden van de begrafenisverzekering na het afsluiten duidelijk op, en bewaar dit bij uw polissen, u kunt dit dan naderhand nazien) Indien de einddatum van de verzekering is bereikt, blijft het kapitaal doorgaans in beheer bij de maatschappij.

De uitvaart.
Het lijkt hier niet op zijn plaats, het lijkt extreem krenterig, echter ook in het trieste geval van een overlijden, dient men zich kostenbewust op te stellen, dit hoewel, rekeningen, facturen en geld wel het laatste zijn waar mensen zich op die treurige momenten druk over willen maken. Waar dient men op te letten. Kijk het verzekerde pakket van de uitvaartverzekering goed na. Laat u geen te grote of duurdere kist aanprijzen. (net als in de showroom bij de auto dealer staan de dure modellen goed in het zicht.) Vraag een offerte en loop de posten na, let op extra posten; grafrechten e.d. die door de verzekering reeds worden vergoedt.! Neem niet teveel volgwagens. Moeilijk te controleren; maar voorkom de cake en koffietafel fraude Zie er op toe, dat u het geld dat niet voor de crematie of begrafenis is besteed, ook wel terug krijgt.

Helaas is de uitvaartbranche steeds vaker negatief in het nieuws, de grappen over de overgebleven plakjes cake blijken waar te zijn. De prijs van een uitvaart is de laatste jaren flink gestegen. Mogelijk speelt hier mee, dat zowel de begrafenis ondernemer en de verzekeringsmaatschappij tezamen, baat hebben bij die hogere prijs.
www.uitvaart.nl
Zie ook Familie/overlijden
  

 Schulden
Schulden ontstaan indien men zaken of diensten koopt, die men op termijn denkt te gaan betalen, of indien men leningen aangaat om voorgaande zaken te financieren. Veel mensen kopen spullen bij postorderbedrijven, zijn in het bezit van een mobiele telefoon, of financieren autoís of badkamers en keukens via een krediet of lening. Naast het hier voor genoemde, zijn andere oorzaken van schulden; huurachterstand, niet betalen van de vaste telefoon en het niet betalen van het energiebedrijf. Binnen de problemen met een telefoonrekening zijn de 0900 nummers, de spelletjes en de babbelboxen een apart probleem. Een grote schuld kan ook ontstaan, door het veroorzaken van schade bij anderen, bijvoorbeeld een verkeersongeval, terwijl men niet, of onvoldoende verzekerd is. Indien men niet kan betalen en men geen regeling met de schuldeisers kan overeenkomen, krijgt men allereerst met een incassobedrijf te maken en daarna met rechter en de deurwaarder.
n n Wat kan men doen bij een schuld?
n n Allereerst kan men proberen een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser.
n n Ga niet weer opnieuw leningen en dergelijke aan, om al bestaande problemen op te lossen. U raakt hierdoor vaak verder in de problemen!
n n Zoek hulp bij een sociale dienst, het maatschappelijk werk, of bureau voor schuldsanering
n n Pas op indien men in zee gaat met een particulier schuldhulpbureau, is het verstandig er op te letten, dat de organisatie is aangesloten bij NVVK de
Nederlandse Vereniging van Volkskrediet. Deze hanteren een gedragscode, waardoor men beter verzekerd is van goede hulp.

Schuldsanering
Sinds enige tijd bestaat er de wettelijke schuldsaneringsregeling. Deze regeling bestaat voor alle natuurlijke personen; particulieren zoals werknemers,werklozen, personen in de bijstand; ondernemers met een eenmanszaak, Ondernemers met een VOF; echtgenoot, gehuwd in gemeenschap van goederen met een echtgenoot in de schuldsanering; een directeur-grootaandeelhouder, die privť in financiŽle problemen is gekomen. De procedure wordt gestart, door een verzoek bij de rechtbank. Het verzoek kan worden ingediend zonder dat hier een advocaat voor nodig is. Bij het verzoek dient men enige formulieren mee zenden, zoals de gemeentelijke schuld-sanerings-verklaring, dat er geen andere oplossing mogelijk is. Vaak vraagt de rechtbank de schuldenaar om een mondelinge toelichting. De rechtbank kan het verzoek afwijzen als de schulden zijn ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoord bestedingsgedrag. Indien een verzoek tot sanering wordt toegewezen, benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en een bewindvoerder. Verder wordt het van toepassing van de regeling bekend gemaakt in de staatscourant en de plaatselijke kranten en in het curatele register op internet. Het gevolg van de regeling is o.a. dat incassomaatregelen en de renteopbouw van de schuld worden geschorst. De periode van de sanering duurt drie tot vijf jaar. In deze periode moet de schuldenaar rondkomen van een bedrag dat ligt rond het bijstandsniveau. Verdiensten hierboven moeten worden afgedragen aan de bewindvoerder. De bewindvoerder kan ook allerlei zaken en goederen te gelde maken. Uit de opbrengst kunnen dan de schuldeisers worden betaald
De schuld sanering eindigt;
1.Als de schulden ten tijde van de regeling zijn voldaan.
2.Als gevolge van een faillissement. Dit geval komt aan de orde indien een schuldenaar zich niet aan de regeling houdt en ook weer nieuwe schulden maakt ten tijde van de schuldsanering. De schuldenaar mag geen schuldeisers benadelen, door geld te verdoezelen, geld te verdienen zonder de bewindvoerder hier van in kennis te stellen. Door een faillissement verkrijgen de schuldeisers een onbeperkt recht hun vorderingen zonder tijdsbeperking op de schuldenaar te verhalen. Door beslag op loon, uitkeringen en goederen.
3. Als de schuldenaar zich aan de regels heeft gehouden binnen de regeling, maar de schulden nog niet geheel zijn afgelost.. In dit geval verschaft de rechtbank een 'schone lei. De schuld eisers hebben daarna geen rechtsmiddelen om de 'oude' schuld op de schuldenaar te verhalen. De schuldenaar kan nog wel betalen uit een natuurlijke verbintenis, is tot niets meerverplicht, maar doet dit op eigen initiatief. Iemand die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot schuldsanering, heeft daar in principe de volgende tien jaar geen recht meer op.
Zie ook;
www.nibud.nl
www.schulden.nl
www.volkskrediet.nl

SMS
en ringtone.
Een belangrijke inkomstenbron voor bedrijven is tegenwoordig de sms. De sms verstuurd door particulieren onderling is een goedkope en doelmatige methode om een mededeling of berichten aan de ander te doen toekomen. De commerciŽle toepassing blijkt bij sommige bedrijven in de papieren te lopen. Er operen een aantal minder bonafide bedrijven die ringtones aanbieden, vooral aan tieners, die niet geheel bieden wat zij beloven. De ringtone blijkt niet aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Men zit soms aan een duur abonnement vast, waarnaast dagelijks op kosten van de telefoonbezitter sms'jes worden verstuurd. Een bedrijf als Jamba wordt door consumenten organisaties regelmatig genoemd, als een bedrijf waarbij enige voorzichtigheid is gewenst. Orienteer u goed, indien u of uw kinderen een ringtone willen instaleren, vraag in uw omgeving naar ervaringen met bedrijven en de actuele methodiek. Een andere dienst waar men voorzichtig mee dient te zijn, is de sms-service. Men heeft dan een abonnement op specifieke mededelingen, die per sms worden toegestuurd. Iedere sms kost u een bedrag. Het abonnement lijkt niet te stoppen. Vooral de erotische sms is hier in opkomst. Sinds 2003 is er een gedragscode. Deze wordt helaas door een aantal bedrijven niet gehanteerd. De bedrijven zijn verplicht u te melden hoe u de diensten stopt. Vaak gebeurt dit wel, maar heel versluierd. Het commando kan bijvoorbeeld zijn: chat+stop. Het stoppen kost 1,5 euro de bevestiging ook weer 1,5 euro! Aan de SMS wordt jaarlijks 313 miljoen euro verdient, ook bij massale acties op tv, zoals Idols, Big Brother, Gouden Kooi en zelfs ook bij goede doelen akties!

Supermarkt
Er zijn ondanks de prijzenslag nog steeds goedkope en duurdere supers. Het verschil komt vooral door het pakket dat men aanbiedt. U betaalt voor het assortiment en de manier waarop u winkelt. Een supermarkt als Albert Heijn heeft een groot assortiment, waar u nauwelijks misgrijpt, geeft u een vaste kwaliteitsgarantie op haar artikelen en bied ruime overzichtelijke winkels. Bij de hele goedkope is het aanbod zeer beperkt en kan men voor sommige artikelen in het geheel niet terecht. Let bij deze supers goed op de houdbaarheidsdatum. Sommige goedkope supers blijken bovendien regelmatig groenten en fruit met erg veel bestrijdingsmiddel en landbouwgif in de schappen te hebben liggen. Door middel van lokkers in de vorm enige kwaliteitsartikelen creŽert men een beeld van een winkel met hele lage prijzen en een hoge kwaliteit. Tussen beide uitersten zit een aantal nationale en lokale organisaties met een eigen doelgroep. Indien u bij supermarkten bonus of kortingsartikelen koopt, let er dan op, dat de kassamedewerker dit voordeel ook werkelijk aanslaat. Vaak zit dit voordeel niet verwerkt in de barcode, maar dient er een extra kortingsknop te worden ingedrukt. Voor prijsvergelijking e.d. onder andere: www.consumentenbond.nl

 
Televisie programmaīs en de media.
Op de televisie, vooral bij de commerciŽle zenders, maar ook in kranten,vooral in de huis-aan-huis-bladen, treft men rubrieken en programmaīs aan die consumenten objectieve informatie pretenderen te geven. Wees bij dit soort informatie er alert op, dat het hier items kunnen betreffen die worden ondersteunt door bedrijven. In een programma over bankzaken, gesponsord door een grote bank, een programma over verzekeringen ondersteunt door een verzekeringsconcern, zal de negatieve kant van een product liever niet worden belicht. Deze programmaís dienen ervoor, dat men zijn boodschap kwijt kan. Net zoals bij de reclamespotjes zet men hier graag Ďvertrouwdeí bekende Nederlanders voor in. We zijn ons er niet altijd van bewust, hoeveel reclame er door middel van Ďnieuwsí ons onder ogen wordt gebracht. Ook de programmaís van de reguliere oproepen en films zijn er niet altijd vrij van!
Zie ook SMS

 Terreurgelden
De AIVD (de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst) is onlangs samen met de AFM (autoriteit financiŽle markten, deze houdt toezicht op de beurs) onder de naam Financieel Expertisecentrum een onderzoek begonnen met betrekking tot de financiering van terroristische organisaties in Nederland. In het kader van dit onderzoek worden allerlei stichtingen bekeken. Nagegaan wordt of stichtingen banden hebben met terreur netwerken. Een selectie van religieuze, zowel moslim als christelijke en andere geloofsrichtingen. Stichtingen zijn soms aantrekkelijke dekmantel voor criminelen omdat deze vrij eenvoudig zijn op te richten en nauwelijks worden gecontroleerd. Sommige stichtingen zamelen geld in voor strijd in andere delen van de wereld.
Zie zwart geld.

Wet financiŽle dienstverlening
Zie financiŽle dienstverlening.

 Zwart geld
Hoewel Meester Willem niet de bedoeling heeft een rubriek voor criminele activiteiten te starten besteed zij wel enige aandacht aan het bestaan van zwart geld.

Zwart geld is geld is kapitaal, dat zich ontrekt aan het zicht van de belastingdienst. Niemand zegt het te hebben, maar men schatte, dat er in 2004 ongeveer 4,5 miljard euro van in omloop was, mogelijk staat hiervan een veelvoud op buitenlandse rekeningen. Wereldwijd ligt dit getal volgens schattingen tussen 500 miljard tot 1,1 biljoen euro. Binnen europa neemt men met betrekking tot ItaliŽ en Griekenland aan, dat daar de economie voor 20% op zwart geld draait.

Zwart geld ontstaat gemakkelijk. Alles, dat zonder bonnetje gebeurt, komt in dit circuit. De gene die de dienst verleent, levert dit vaak veel meer inkomsten op, de gene die de dienst ontvangt is vaak goedkoper uit. De belasting en de Nederlandse Staat, en dus vaak ook de individuele Nederlander worden hierbij benadeeld. De benadeling ontstaat doordat de staat minder inkomsten heeft en deze niet aan projecten kan besteden. Geld wordt vaak niet in het land besteed, waardoor indirect de staat weer inkomsten misloopt. Geld is niet in beheer van Nederlandse instellingen, waardoor de economie alweer minder profijt van dit geld heeft. Wat vaak niet vermeld wordt, is, dat er uiteraard ook weer zwart geld uit andere landen in Nederland terecht komt en wordt besteed. Zwart geld, dat ontstaat bij activiteiten, die anders nooit zouden plaatsvinden(sommige illegale zaken) leveren een zeker financieel voordeel voor een staat op. Er zijn landen waarvan bekend is, dat de economie drijft op dit soort activiteiten.

Veel Nederlands zwart geld staat niet op Nederlandse banken, maar in Luxemburg en Zwitserland. Waarschijnlijk zal dit zo zeer lang zo blijven, daar Luxemburg alleen maar meewerkt aan het opheffen van deze mogelijkheid, als Zwitserland dit ook zal doen. Met zwart geld worden vaak weer opnieuw illegale activiteiten ontplooit, of het wordt gebruikt om het leven nu of later aangenamer te maken. Vaak is het lastig om dit geld voor witte doeleinden te benutten. Echter, waar een wil isÖ

Veel geld zit dus in vakanties, autoís, boten, bungalows en (vakantie) huizen. Dus ook in Nederland, door buitenlanders. Indien men met zwartgeld zit zijn er, naast aanwenden dus, grofweg, twee mogelijkheden; naar het buitenland brengen of legaal maken. Om het geld naar het buitenland te krijgen, kan men het in een koffer stoppen en het gewoon wegbrengen. Uiteraard kleven hier risico's aan. Daarnaast zijn er kleine overboek-kantoortjes, waar bijvoorbeeld migranten geld naar hun familie in hun geboorte land overmaken. Bij hele grote bedragen zijn er faciliteiten op, bijvoorbeeld de Kanaaleilanden en Kaaimaneilanden e.d. middels allerlei adviseurs. De kleine kantoortjes werden tot nu vrijwel met rust gelaten door de fiscus en justitie. Echter door de aangescherpte controle in het kader van de terrorisme bestrijding worden ook deze extra in de gaten gehouden.

Het legaliseren van zwart geld geschied op verscheidene manieren. Via belhuizen, geldwisselkantoortjes, restaurants e.d. Men verhoogt de winst en geeft dit op aan de belasting. Het is dan altijd zaak, om te zorgen, dat deze winst kan worden verantwoord. Dit betekent dan, bijvoorbeeld, dat een horeca onderneming, soms erg veel bier door het riool moet spoelen. Wij kennen bovendien allemaal de voorbeelden van bedrijfjes, waar men nauwelijks klanten ziet.

De kans dat de FIOD langs komt is rekenkundig niet zo groot. Als de FIOD echter langskomt, heeft de dienst zeker een reden daar toe en vindt men vrijwel zeker Ďonregelmatighedení. Vaak komt de belasting even kijken en daarna raakt men zeker niet in het vergeetboek. Veel meldingen van ontduiking komen binnen via ex echtgenoten en gefrustreerde ex-werknemers en eventueel concurrenten. Veelvuldig zwart zakendoen met verschillende bedrijven doet een groter risico ontstaan om te worden gepakt. Signalenvoor de belastingdienst zijn., een te laag winstsaldo, winst die niet overeenkomt met de bedrijvigheid, hoge privť-inkomsten en een negatief kasboek. Zolang de belastingdienst nog niet langs is geweest bestaat er vaak nog de kans, om de problemen met de dienst te regelen. Men betaalt dan in ieder geval wel de achterstallige belasting en rente.

De belastingdienst zoekt zo nu en dan de publiciteit en stuurt brieven naar mensen in de hoop zo meldingen van berouwvolle personen te verkrijgen. Hoewel de samenwerking tussen overheidsdiensten verbeterd is, zijn deze acties deels publicitair van aard en kan in de praktijk weinig tegen ontduiking verrichten. De belasting dienst overwoog eerder een pardon, zoals dit in ItaliŽ en andere EU landen is gebeurd. Men is voor als nog echter bang voor te grote wit-was-praktijken van crimineel geld. Sinds 1 februari 1994 is de Wet MOT (de wet melding ongebruikelijk transacties) van toepassing. Sinds die datum bestaat er een meldpunt MOT. FinanciŽle dienstverleners en handelaren in zaken van grote waarde en vrije beroepsbeoefenaren zijn op grond van deze wet verplicht, transacties te melden, die aan bepaalde gestelde criteria voldoen en als ongebruikelijk bestempeld dienen te worden. Het meldpunt onderzoekt daarnaast of hier sprake kan zijn van een poging om geld wit te maken. De wet MOT heeft tevens tot doel het misbruiken van financiŽle instellingen te voorkomen. Het meldpunt is een onderdeel van het directoraat-generaal rechtshandhaving van het ministerie van justitie. Het ministerie van justitie werkt samen met het ministerie van financiŽn voor een goede handhaving van deze wet. De rubriek leent zich er helaas niet voor verder op deze materie in te gaan.

Momenteel (januari 2008) heeft de Hoge raad besloten geen uitspraak te doen in een aantal zaken met betrekking tot (verzwegen) rekeningen in Luxemburg. De Europese commissie heeft inmiddels bepaald, dat de belastingdienst buitenlandse vermogens na vijf jaar niet meer mag belasten. Er wordt nu gewacht tot deze uitspraak formeel wordt bevestigd door Brussel. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor een aantal andere zaken en personen die schoon schip willen maken met de belasting.

Indien men in het bezit is van zwart geld, verdient het aanbeveling om over de consequenties hiervan in overleg te treden met een betrouwbare boekhouder, dan wel een accountant of advocaat. Wellicht is het mogelijk verzwegen geld, eventueel in overleg met de belastingdienst, in het officiŽle circuit terug te laten vloeien. De beide laatst genoemden hebben (in deze materie voorlopig nog wel) een vergaande vertrouwensrelatie met hun cliŽnt.
Zie ook;
terreurgelden
www.debelastingdienst.nl
www.justitie.nl/mot/Wet_MOT/
www.minfin.nl (wet MOT)

 

http://www.meesterwillem.com/index.html/image6.gifDisclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht