Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………. Meester Willem. Wie is?

start
Wie is eigenlijk Meester Willem?
Deze pagina wordt samengesteld door Eric Willem de Vet, student Nederlands Recht aan de Open Universiteit
te Heerlen, oprichter van MeesterWillem ©

                                                           

                          

Deze website probeert uitleg te geven over wettelijke begrippen en wettelijke regels en wordt steeds verder uitgebreid en verbeterd. Omdat het recht steeds in beweging is en verandert, kunnen aan deze teksten en adviezen geen rechten worden ontleend. Mede omdat juridische kwesties vaak van individueel karakter zijn en steeds verschillen! Meester Willem is bovendien niet verantwoordelijk voor het wegvallen van delen van de tekst door technische omstandigheden buiten haar bereik en inbreuken op de inhoud van buiten af door derden
Deze pagina's geven uitleg op juridisch gebied en zijn genoemd naar Meester Willem, Dominus Wilhelmus, een Langobardische rechtsgeleerde die zich verzette tegen de grote invloed van het Romeins recht in de door de Germaanse Langobarden / longobarden (langebaarden) veroverde delen van Italiλ, na het uiteenvallen van het Romeinse rijk. Het langobardische recht kon uiteindelijk niet standhouden tegen de glorieuze herovering van het Romeinse recht van het Europese vasteland en de verdere wereld. Ook in het huidige europa verliest het puur "nationaal" recht de strijd tegen een groter rechtsverband. Momenteel zien wij in het kader van de Europese eenwording, dat steeds meer besluiten, niet meer op nationaal niveau tot stand komen en dat die rechtsregels "Europese'' werking hebben. Ook is er steeds vaker sprake van mondiale werking van bepaalde regels middels conventies en internationale verdragen. Het streven is dat de rechtszekerheid voor de Europese burger hierdoor groter wordt en een overkoepelend Europees recht ontstaat. Europees recht vindt men reeds in het EVRM * europees verdrag voor de rechten van de mens* in het kader van de Raad van Europa, het EU. verdrag, en (straks) de Europese grondwet. Deze nieuwe wereld lijkt echter ook meer te verharden en de relatie tussen de mensen onderling, lijkt steeds meer te worden bepaald door hun juridische verhouding. Deze pagina's' willen u van advies dienen in deze wereld.

Voor opmerkingen en suggesties kunt u schrijven naar:

  Meester Willem, / Dijkwater 137 / 1025 cw Amsterdam

Donatie  en  ondersteuning; 

Meester  Willem  hoopt in  de toekomst  personen  hulp  te  kunnen  bieden. Hiervoor heeft ook Meester Willem  hulp nodig. U kunt Meester Willem steunen. ***Giro. 703176 ***    t.n.v.   E.W. de Vet.  Onder vermelding van Meester Willem!